Vinterkonservering av båt - 10 punkts sjekkliste

Det begynner selvsagt å bli et par måneder siden båten ble vinterkonservert, så dette innlegget er noe forsinket i så måte. Men det får stå seg som en huskeliste til neste vinter.Det følgende baserer seg på at man har båten på vannet hele vinteren gjennom. Det er helt uproblematisk om havna er sånn noenlunde isfri.

1. Steng alle skroggjennomføringer. Sjekk at alle skroggjennomføringer er stengt. Og dobbeltsjekk at alle skroggjennomføringer er stengt. Her var egentlig tre punkt i ett, men det er særdeles viktig. De fleste forsikringsselskap forlanger at de er stengt, så om båten går ned som følge av ustengte skroggjennomføringer, så er man, på det de sier på godt bergensk: "føkket".

2. Sørg for at det ikke står vann eller saltvann på oppsiden av skroggjennomføringen. De fleste forsikringer har en klausul som sier at den ikke dekker frostskade eller skade som følge av frostspreng. Så her er man også fort føkket. De fleste gjennomføringene lar seg tømme enkelt, eller man kan helle i en skvett glykol. Hos meg er følgende gjennomføringer litt mer trøblete.
- Saltvannsinntaket til motor. Sikres med 50-200 watt varme i motorrom. Eller man kopler av slangen, legger den i ei bøtte med glykolvann, starter motor og stopper like før bøtta er tom. Landstrømssikringen kan ryke.
- Saltvannsinntak til toalett. Sikres på samme måte som motor.
- Septiktank, og dens utløp sikres ved å pumpe inn glykol.
Alle andre gjennomføringer er over vannlinja og er derfor selvdrenerende. Men de får seg en skvett glykol likevel etter at ventilen er stengt.

3. Konservering av motor: Er ivaretatt i punkt 2. I tillegg fylles dieseltanken helt opp. Skal motoren stå hele vinteren, anbefales det også at impeller tas ut, settes inn med zalo og legges i en pose. Den festes så på nøkkelen, slik at man ikke glemmer å sette den inn igjen. (evt sette inn en ny dersom det er tid for bytte. Skal ikke motoren benyttes om vinteren er det også anbefalt å ta servicen om høsten. Den har ikke godt av å stå i gammel olje vinteren gjennom.

4. Ferskvannssystemet: Tømmes fullstendig. Husk også varmtvannsbereder og dusj på badeplattform. Sistnevnte blir ofte glemt. Blø av systemet på laveste punkt. Alternativt kan man kjøpe en slags ugiftig glykol som kan tilsettes, men vær da helt sikker på at den er ugiftig og egnet til formålet. Vanlig glykol skal IKKE inn i ferskvannssystemet.

5. Seil tas ned og hjem for tørr og lun oppbevaring. Fuktig oppbevaring og frostsprengning vil redusere levetiden.

6. Tekstiler, puter, etc, tas med hjem for tørr oppbevaring. Madrassen i akterlugar får ligge for å holde motoren mest mulig varm.

7. Tauverk tas hjem for vask, tørk og oppbevaring.

8. Kalesjen tas med hjem for vask og tørr oppbevaring. Også denne får redusert levetid og styggere utseende av å stå på om vinteren.

9. Matvarer, skipsdokumenter og bærbar elektronikk tas med hjem. Også kartbrikken i plotter.

10. Skal ikke båten brukes på en stund så topplades batteriene for deretter å kople fra polene, sette dem inn med syrefast vasselin og la dem forbli frakoplet.

Det var det hele. Det er sikkert mer lure ting man kan gjøre, men man kan ikke h

Comments

Popular posts from this blog

Raspberry Pi i båt (del 1 - bygging og programmering hjemme)

Vårpuss: Rubbing og polering av skuteside - forbannet mikrofiber

Lei av frossen melk og tomme batterier? - Nytt kjøleaggregat