Installasjon av AIS


AIS ble først etablert som eit antikollisjonshjelpemiddel for skipsfarten. Farty som har AIS-transpondar om bord kan sende ut dynamisk informasjon om egen identitet, fart og kurs til næregåande skip, og ta imot tilsvarande informasjon frå skip i nærleiken.
(Kilde: www.kystverket.no)

I vår installerte vi AIS i vår båt. Vi brukte en del tid på å vurdere om vi kun skulle ha mottaker eller en AIS som både mottar og sender. Med kun mottaker vil man se alle yrkesfartøy i nærheten, men yrkesfartøyene vil ikke se oss. En som både sender og mottar koster imidlertid litt mer. En mottaker ligger på rundt 4 båtpenger, mens en transponder på ca 6 båtpenger. Vi endte opp med transponder, og angrer slett ikke på det. Installasjonen var enkel, og tok ca 3 timer. 
Med AIS installert ser man informasjon om fartøy omkring. Her presentert på ipad som fungerer som slaveskjerm til kartplotteren. Ipad er koplet til kartplotteren over wifi. Kabelen i ipaden er for lading, samt HDMI overføring til TV. 

Vi har nå fått testet ut AISen på en litt lengre tur, og erfaringene er svært positive. Som seilbåt er det to grupper av trafikanter man skal passe seg for; yrkesfartøy og andre seilbåter. Andre seilbåter går sakte og er godt synlige på lang avstand. Dermed gir det en mye tryggere og mer avslappet seilas å ha kontroll på yrkestrafikken. Vi erfarer faktisk også at de store skipene viser langt mer hensyn til oss, nå som vi dukker opp på skjermen deres. De endrer kursen sin for å unngå sammenstøt i mye større grad enn vi erfarte tidligere. 

AIS - installert godt skjult i rommet helt akter. Her er den ikke i veien for noe. 

Kartplotteren beregner også kollisjonssektoren. Dvs at dersom man nærmer seg en annen båt som kommer fra styrbord eller babord side, så slipper man å lure på om man går klar, foran eller bak skipet. Kartplotteren viser en rød sektor som man skal holde seg unna for å unngå kollisjon. Det gjør det mye enklere å planlegge kursen fremover, og man kan tidlig gjøre nødvendig justering av kursen. 

AISen krever egen GPS-antenne, og den må ha en VHF antenne der den sender og mottar signaler. Vi lurte veldig på å montere inn en splitter, slik at VHF antennen i toppen av masten også ville tjene AISen. Vi endte opp med en separat antenne som ble montert på antennemasta for TV antenna. (se bilde under). GPS antennen ble også montert på denne masta. Vi var litt spent på dekningen med en 20 cm gummipisk, montert 3 meter over sjøen, kontra en 1,2 meter pisk, montert 14 meter over sjøen. Sistnevnte ville nok ha gitt vesentlig bedre dekning. Men det har vist seg at dekningen er plenty god nok med denne installasjonen. Vi ser skip som ligger opptil ca 20-25 nm unna, noe som er mer enn tilstrekkelig. En fordel med separat antenne nede på dekksnivå er også at man har mulighet til å benytte den som nødantenne til VHF dersom antennen i masten skulle havarere. 

GPS og VHF antenne til AIS

Andre kjekke fordeler med AIS:
- Man ser navn og kallesignal på skipene. Kjekt dersom man må ta kontakt med dem på VHF. 
- Venner og familie kan følge med på vår seilas på www.marinetraffic.com
- Det sendes en varselsepost til oss hver gang AISen blir påslått. Kjekk funksjon om det f.eks. er pøbler ombord i båten, eller uproffe tyver. 
- Ved aleneseilas, eller nattseilas der resten sover, så kan man be kystradioen følge med på oss, og iverksette tiltak dersom noe unormalt skjer. 

Comments

Popular posts from this blog

Raspberry Pi i båt (del 1 - bygging og programmering hjemme)

Vårpuss: Rubbing og polering av skuteside - forbannet mikrofiber

Lei av frossen melk og tomme batterier? - Nytt kjøleaggregat